Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Strona Główna
 2015-10-05

Petycja Stowarzyszenia Patriotycznego Polkowic

Nasze ulice imieniem polskich bohaterów, a nie zdrajców, komunistów i gangsterów

 Treść petycji - POBIERZ PLIK PDF(0,91MB) 

Opublikował: 2015-10-05 11:48:59 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Tomasz Sawicki - Dyrektor Biura Rady Miejskiej i Jednostek Pomocnuczych

 2015-10-02

Burmistrz Polkowic z siedzibą w Urzędzie Gminy Polkowice, Rynek 1,
ogłasza

przetarg na sprzedaż maszyn rolniczych

  Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,18MB)

Opublikował: 2015-10-02 12:46:46 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Anna Pankowska - insp. ds. ochrony rozwoju obszarów wiejskich
Aktualizował: 2015-10-05 14:52:55 - Przemysław Nowakowski

 2015-10-02

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, w Świnoujściu, polegającą na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5 MPa Legnica - Polkowice - Żary wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego na odcinku Polkowice - Żary na terenie województwa dolnośląskiego

 Treść obwieszczenia - POBIERZ PLIK PDF(1,73MB)

Opublikował: 2015-10-02 12:34:39 - Patrycja Merchut

 2015-10-01

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA POLKOWIC

z dnia 1 października 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji (odszczurzania) na
obszarze gminy Polkowice

  Treść obwieszczenia - POBIERZ PLIK PDF(0,69MB)

Opublikował: 2015-10-01 12:57:34 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2015-10-01 12:57:47 - Przemysław Nowakowski

 2015-09-29

"Przypominamy studentom mającym stałe zameldowanie na terenie gminy Polkowice
o zbliżającym się terminie składania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce. Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1 w terminie do
15 października 2015 r.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.ug.polkowice.pl w zakładce Oświata – Stypendia za wyniki w nauce lub udzielane są
w Wydziale Oświaty
i Kultury, ul Rynek 2, pok.6, tel. (76) 72-46-787."

Opublikował: 2015-09-29 10:57:30 - Przemysław Nowakowski

 2015-09-28

Ogłoszenie Nr 1 z dnia 24 września 2015 r.
o otwartym konkursie ofert za zakresu
Ochrony zwierząt

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(2,38MB)

Opublikował: 2015-09-28 12:13:13 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Joanna Mazur - referent ds. gospodarki komunalnej
Aktualizował: 2015-10-01 15:06:02 - Przemysław Nowakowski

 2015-09-24

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Decyzja zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5MPa Legnica -Polkowice - Żary wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego, na odcinku Polkowice - Żary, woj. dolnośląskie.

  Treść obwieszczenia - POBIERZ PLIK PDF(0,27MB)

Opublikował: 2015-09-24 09:35:16 - Przemysław Nowakowski

 2015-09-18

OGŁOSZENIE SKARBNIKA GMINY POLKOWICE
Informuję, że rozpoczęły się prace nad projektem budżetu gminy Polkowice na rok 2016.


Założenia do projektu budżetu Gminy Polkowice na rok 2016 zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.ug.polkowice.pl w Dziale FINANSE - BUDŻET - ZAŁOŻENIA I PROGNOZY - ROK 2016 (Zarządzenie Nr 574/15 Burmistrza Polkowic z dnia 17 września 2015 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Polkowice na rok 2016 i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2016-2033).

Informuję, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, mogą ubiegać się o dotacje na podstawie:

• ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.),

• uchwały Rady Miejskiej Nr XII/121/11 z dnia 5 października 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

• uchwały Nr XX/225/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Polkowice (zmienionej uchwałą Nr III/58/15 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 marca 2015 r.) -dotyczy wyłącznie klubów sportowych.

Opublikował: 2015-09-18 13:41:19 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Krystyna Kozłowska - SKARBNIK GMINY
Aktualizował: 2015-09-18 13:43:19 - Przemysław Nowakowski

 2015-09-17

Zarządzenie Burmistrza nr 571/15 z dnia 16.09.15
w sprawie wyboru członków rad osiedlowych
Treść zarządzenia - plik PDF (0.49MB)

Opublikował: 2015-09-17 14:37:45 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2015-09-17 14:37:57 - Przemysław Nowakowski

Ogłoszenia i informacje archiwalne

 

Ankieta - badanie satysfakcji interesanta

Ankieta jest anonimowa a zebrane dzięki niej informacje bardzo pomogą nam w określeniu rzeczywistego stanu i kierunków działań w zakresie poprawy jakości obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Polkowice.

 Wypełnij ankietę

 

Informujemy, że gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Polkowice. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu polkowickiego.

Znajdą tu Państwo informacje w zakresie:

  • organów władzy: organizacja, osoby sprawujące w nich funkcje, ich kompetencje,

  • prawa miejscowego: uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza,

  • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych,

  • finansów i mienia,

  • zasad funkcjonowania - w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

BIP gminy Polkowice jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzoną przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.

Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP gminy Polkowice można uzyskać w Urzędzie Gminy Polkowice na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upubliczniane, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej - zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej gminy Polkowice zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres naszej redakcji.Opublikował: 2004-03-11 12:10:43 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2015-08-26 08:57:13 - Paweł Greń

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice