Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRMwww.polkowice.plBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Strona Główna
 2014-04-24

WYBORY DO EUROPARLAMENTU

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Polkowic
z dnia 14 kwietnia 2014 r.

O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, O WYZNACZONYCH SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, O LOKALACH PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.: 

 Treść obwieszczenia - POBIERZ PLIK PDF(0,12MB) 

Dodane 2014-04-24 14:05:04 przez Przemysław Nowakowski
Modyfikowane 2014-04-24 14:05:51 przez Przemysław Nowakowski

 2014-04-15

Zarządzenie Burmistrza nr 2097/14 z dnia 10.04.14
w sprawie wyboru członków rad osiedlowych
Treść zarządzenia - plik PDF (1.41MB)

Dodane 2014-04-15 14:54:41 przez Przemysław Nowakowski
Modyfikowane 2014-04-15 14:54:53 przez Przemysław Nowakowski

 2014-04-09

Absolwenci szkół gimnazjalnych i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mający stałe zameldowanie na terenie gminy Polkowice zbliża się termin składania wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce. Zgodnie z § 6 ust. 5 pkt 1 uchwały Nr XXXII/385/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania stypendiów za wyniki w nauce, wnioski należy składać do końca tygodnia następującego po tygodniu, którym nastąpiło zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i w obecnym roku termin ten upływa:

1. 05.05.2014 r. dla absolwentów liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników,

2. 20.06.2014 r. dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej,

3. 04.07.2014 r. dla absolwentów gimnazjum i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.bip.polkowice.pl w zakładce Oświata – stypendia za wyniki w nauce lub w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych ul. Rynek 6, pok.29,
tel. 76 72-46-787.

Dodane 2014-04-09 15:14:29 przez Przemysław Nowakowski
Modyfikowane 2014-04-09 15:15:34 przez Przemysław Nowakowski

 2014-04-04

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 25 lutego 2014 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 45 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim

  Treść obwieszczenia - POBIERZ PLIK PDF(3,74MB)

Dodane 2014-04-04 14:22:46 przez Przemysław Nowakowski

 2014-03-26

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ
O STYPENDIUM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF(0,12MB) 

Dodane 2014-03-26 09:08:03 przez Przemysław Nowakowski

Ogłoszenia i informacje archiwalne

 

Ankieta - badanie satysfakcji interesanta

Ankieta jest anonimowa a zebrane dzięki niej informacje bardzo pomogą nam w określeniu rzeczywistego stanu i kierunków działań w zakresie poprawy jakości obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Polkowice.

 Wypełnij ankietę

 

Informujemy, że gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Polkowice. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu polkowickiego.

Znajdą tu Państwo informacje w zakresie:

  • organów władzy: organizacja, osoby sprawujące w nich funkcje, ich kompetencje,

  • prawa miejscowego: uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza,

  • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych,

  • finansów i mienia,

  • zasad funkcjonowania - w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

BIP gminy Polkowice jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzoną przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.

Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP gminy Polkowice można uzyskać w Urzędzie Gminy Polkowice na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upubliczniane, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej - zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej gminy Polkowice zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres naszej redakcji.Dodano 2004-03-11 12:10:43 przez Przemysław Nowakowski
Modyfikowane 2013-12-04 08:23:02 przez Przemysław Nowakowski

 


PLIKI PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice