Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Strona Główna
 2016-08-17

Ogłoszenie Skarbnika Gminy Polkowice

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,28MB)

Zarządzenie Burmistrza nr 1173/16 z dnia 10.08.16
w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Polkowice na rok 2017 i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2017-2033
Treść zarządzenia - plik PDF (8.03MB)

Opublikował: 2016-08-17 08:12:19 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Krystyna Kozłowska - SKARBNIK GMINY

 2016-08-16

BURMISTRZ POLKOWIC

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej nierefundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, służącego  profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia na terenie gminy Polkowice na rok 2016 w zakresie „Szkoła ratownictwa”. 

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,11MB)

 Szczegółowe warunki konkursu - POBIERZ PLIK DOCX(0,02MB)

 Projekt umowy - POBIERZ PLIK DOCX(0,03MB)

 Formularz ofertowy - POBIERZ PLIK DOC(0,04MB)

 Regulamin konkursu - POBIERZ PLIK DOC(0,04MB)

 

Opublikował: 2016-08-16 12:13:50 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Anna Mikołajun - Dyrektor Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

 2016-08-08

Wyprawka szkolna 2016/2017

Więcej informacji

Opublikował: 2016-08-08 14:28:24 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Dorota Trzmielewska - Dyrektor Wydziału Oświaty i Kultury

 2016-07-21

Monitoring lasów

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF(0,27MB)

Opublikował: 2016-07-21 09:56:15 - Jolanta Szpilska
Wytworzył / Odpowiada: Jolanta Szpilska - inspektor ds. organizacyjnych i zarządzania jakoœcią
Aktualizował: 2016-07-29 09:46:19 - Przemysław Nowakowski

 2016-03-14

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY POLKOWICE !!!

Zapraszamy chętne rodziny z terenu Gminy Polkowice do udziału w akcji

„TROPICIEL ODPADÓW”

realizowanej pod patronatem Burmistrza Polkowic

  Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,38MB)

Opublikował: 2016-03-11 13:43:22 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Małgorzata Kalus-Chiżyńska - Dyrektor Wydziału Ochrony Œrodowiska i Obszarów Wiejskich

Ogłoszenia i informacje archiwalne

 

Ankieta - badanie satysfakcji interesanta

Ankieta jest anonimowa a zebrane dzięki niej informacje bardzo pomogą nam w określeniu rzeczywistego stanu i kierunków działań w zakresie poprawy jakości obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Polkowice.

 Wypełnij ankietę

 

Informujemy, że gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Polkowice. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu polkowickiego.

Znajdą tu Państwo informacje w zakresie:

  • organów władzy: organizacja, osoby sprawujące w nich funkcje, ich kompetencje,

  • prawa miejscowego: uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza,

  • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych,

  • finansów i mienia,

  • zasad funkcjonowania - w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

BIP gminy Polkowice jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzoną przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.

Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP gminy Polkowice można uzyskać w Urzędzie Gminy Polkowice na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upubliczniane, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej - zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej gminy Polkowice zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres naszej redakcji.Opublikował: 2004-03-11 12:10:43 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2015-08-26 08:57:13 - Paweł Greń

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice