Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Strona Główna
 2016-05-23

W dniu 28 maja 2016 r. w godz. 16:00 do 17:15 odbędzie się zgromadzenie publiczne, którego organizatorem jest Samorząd Studencki Uczelni Jana Wyżykowskiego, z siedzibą Skalników 6B, 59-101 Polkowice. Początek zgromadzenia odbywać się będzie przy ul. Skalników 6B. Planowany jest przemarsz korowodu ulicami miasta : 3-go Maja, Skrzetuskiego, Wołodyjowskiego, Kmicica, korowód przetnie ul. Kardynała Bolesława Kominka i pójdzie ul. Głogowską do Rynku, gdzie nastąpi spotkanie z Władzami Miasta. Następnie ulicami Szkolną , Browarną, Fryderyka Chopina, gdzie przetnie ul. 3-go Maja, Sztygarską, Lipową, Ociosową. Koniec zgromadzenia planowany jest około godziny 17:15 przy ul. Skalników.

Opublikował: 2016-05-23 08:41:20 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Beata Sydorów-Robak - podinsp. ds. ewidencji ludnośœci

 2016-05-17

POSTANOWIENIE NR 26 KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY

z dnia 13 maja 2016 r.

o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Polkowicach

 Treść postanowienia - POBIERZ PLIK PDF(0,21MB)

 

Opublikował: 2016-05-17 11:37:17 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Tomasz Sawicki - Dyrektor Biura Rady Miejskiej i Jednostek Pomocnuczych

 2016-05-17

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRĘBOCICE

 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa odcinka zamiennego drogi powiatowej  nr 1127D oraz przebudowa odcinka drogi 1201D na terenie powiatu polkowickiego

  TU TEKST OPISU - POBIERZ PLIK PDF(0,53MB)

Opublikował: 2016-05-17 08:22:12 - Jolanta Szpilska
Aktualizował: 2016-05-17 08:23:26 - Jolanta Szpilska

 2016-05-16

OGŁOSZENIE NADLEŚNICTWA LUBIN

DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA ZE STRONY SZKODNIKÓW WTÓRNYCH

  POBIERZ PLIK PDF(0,30MB)

Opublikował: 2016-05-16 10:32:51 - Jolanta Szpilska
Wytworzył / Odpowiada: Jolanta Szpilska - inspektor ds. organizacyjnych i zarządzania jakoœcią
Aktualizował: 2016-05-16 10:50:17 - Przemysław Nowakowski

 2016-05-16

OGŁOSZENIE NADLEŚNICTWA CHOCIANÓW

  POBIERZ PLIK PDF(0,27MB)

Opublikował: 2016-05-16 10:30:09 - Jolanta Szpilska
Wytworzył / Odpowiada: Jolanta Szpilska - inspektor ds. organizacyjnych i zarządzania jakoœcią
Aktualizował: 2016-05-16 10:51:04 - Przemysław Nowakowski

 2016-04-28

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice dla realizacji linii elektroenergetycznej 2x400 kV relacji Czarna – Polkowice w gminie Polkowice (Zmiana A).

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 Załączniki - POBIERZ PLIK ZIP(101,76MB)

Opublikował: 2016-04-25 14:17:14 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Krzysztof Soliwoda - Z-ca dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości
Aktualizował: 2016-04-29 12:21:17 - Przemysław Nowakowski

 2016-04-22

Burmistrz Polkowic 
ogłasza przetarg na sprzedaż maszyn rolniczych

 Treść przetargu - POBIERZ PLIK DOC(0,06MB) 

Opublikował: 2016-04-22 13:56:02 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Anna Pankowska - insp. ds. ochrony rozwoju obszarów wiejskich

 2016-03-14

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY POLKOWICE !!!

Zapraszamy chętne rodziny z terenu Gminy Polkowice do udziału w akcji

„TROPICIEL ODPADÓW”

realizowanej pod patronatem Burmistrza Polkowic

  Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,38MB)

Opublikował: 2016-03-11 13:43:22 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Małgorzata Kalus-Chiżyńska - Dyrektor Wydziału Ochrony Œrodowiska i Obszarów Wiejskich

Ogłoszenia i informacje archiwalne

 

Ankieta - badanie satysfakcji interesanta

Ankieta jest anonimowa a zebrane dzięki niej informacje bardzo pomogą nam w określeniu rzeczywistego stanu i kierunków działań w zakresie poprawy jakości obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Polkowice.

 Wypełnij ankietę

 

Informujemy, że gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Polkowice. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu polkowickiego.

Znajdą tu Państwo informacje w zakresie:

  • organów władzy: organizacja, osoby sprawujące w nich funkcje, ich kompetencje,

  • prawa miejscowego: uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza,

  • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych,

  • finansów i mienia,

  • zasad funkcjonowania - w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

BIP gminy Polkowice jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzoną przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.

Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP gminy Polkowice można uzyskać w Urzędzie Gminy Polkowice na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upubliczniane, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej - zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej gminy Polkowice zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres naszej redakcji.Opublikował: 2004-03-11 12:10:43 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2015-08-26 08:57:13 - Paweł Greń

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice