Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Strona Główna
 2017-03-24

Ogłoszenie przewodniczącego Rady Miejskiej w Polkowicach 
z dnia 24 marca w sprawie podania do publicznej wiadomości terminu, miejsca oraz porządku obrad sesji

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,61MB)

Projekty uchwał - link

Opublikował: 2017-03-24 12:40:37 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Tomasz Sawicki - Dyrektor Biura Rady Miejskiej i Jednostek Pomocniczych
Aktualizował: 2017-03-24 12:40:48 - Przemysław Nowakowski

 2017-03-24

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii do mieszkańców Polkowic w związku z wścieklizną

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,34MB)

Opublikował: 2017-03-24 11:53:47 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Małgorzata Kalus-Chiżyńska - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich

 2017-03-14

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA POLKOWIC

z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Polkowice.

 Treść obwieszczenia - POBIERZ PLIK PDF(0,45MB)

Opublikował: 2017-03-14 12:28:39 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Joanna Mazur - referent ds. gospodarki komunalnej

 2017-03-09

Gmina Polkowice ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,

poz. 2164 t. j. z późn. zm.)  o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, na realizację zadania:

świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych (animacyjnych)

polegających na animowaniu życia sportowo-rekreacyjnego na kompleksie „Moje Boisko – Orlik 2012”

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,74MB)

 Formularz ofertowy - POBIERZ PLIK DOC(0,06MB)

 

 Wynik postępowania - POBIERZ PLIK PDF(0,18MB)

Opublikował: 2017-03-09 10:53:53 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Mariusz Lisik - specjalista ds. informatyzacji i administracji w projekcie 'Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice'
Aktualizował: 2017-03-27 09:04:57 - Przemysław Nowakowski

 2017-03-08

Informacja dla rolników odnośnie obowiązkowych ubezpieczeń

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF(0,44MB)

Opublikował: 2017-03-08 14:23:03 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Małgorzata Kalus-Chiżyńska - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich

 2017-02-28

APEL DO HODOWCÓW DROBIU ODNOŚNIE PTASIEJ GRYPY

 Treść apelu - POBIERZ PLIK PDF(0,29MB)

Opublikował: 2017-02-28 10:46:45 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Małgorzata Kalus-Chiżyńska - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich

 2017-02-17

Gmina Polkowice ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 t. j. z późn. zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, na realizację zadania:

Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych (animacyjnych) polegających na animowaniu życia sportowo-rekreacyjnego na boiskach osiedlowych w gminie Polkowice

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(1,90MB)

 Formularz ofertowy - POBIERZ PLIK DOC(0,05MB)

 Wynik postępowania - POBIERZ PLIK PDF(0,27MB)

Opublikował: 2017-02-17 14:22:37 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Elżbieta Gałek-Kapusta - Dyrektor Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Zewnętrznych
Aktualizował: 2017-03-09 10:52:11 - Przemysław Nowakowski

 2017-02-15

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 204 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) kryteria rekrutacyjne oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018  podane  zostaną  do dnia 15 kwietnia 2017 r.

Opublikował: 2017-02-15 12:34:39 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Dorota Trzmielewska - Dyrektor Wydziału Oświaty i Kultury

 2017-02-08

Informacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu odnośnie wycinki drzew

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF(0,33MB)

Opublikował: 2017-02-08 11:34:45 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Joanna Mazur - referent ds. gospodarki komunalnej

 2017-01-19

Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o dopłatę do materiału siewnego

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF(0,25MB)

Opublikował: 2017-01-19 13:35:13 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Małgorzata Kalus-Chiżyńska - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich

Ogłoszenia i informacje archiwalne

 

Ankieta - badanie satysfakcji interesanta

Ankieta jest anonimowa a zebrane dzięki niej informacje bardzo pomogą nam w określeniu rzeczywistego stanu i kierunków działań w zakresie poprawy jakości obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Polkowice.

 Wypełnij ankietę

 

Informujemy, że gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Polkowice. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu polkowickiego.

Znajdą tu Państwo informacje w zakresie:

  • organów władzy: organizacja, osoby sprawujące w nich funkcje, ich kompetencje,

  • prawa miejscowego: uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza,

  • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych,

  • finansów i mienia,

  • zasad funkcjonowania - w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

BIP gminy Polkowice jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzoną przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.

Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP gminy Polkowice można uzyskać w Urzędzie Gminy Polkowice na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upubliczniane, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej - zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej gminy Polkowice zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres naszej redakcji.Opublikował: 2004-03-11 12:10:43 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2015-08-26 08:57:13 - Paweł Greń

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice