Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRMwww.polkowice.plBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Strona Główna
 2014-07-23

Bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF(0,04MB)

 

Dodane 2014-07-23 14:17:04 przez Przemysław Nowakowski
Modyfikowane 2014-07-23 14:17:14 przez Przemysław Nowakowski

 2014-07-18

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
odnośnie inwestycji drogowej pod nazwą:
„Budowa drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) odcinek 2: od km 16+400 do km 33+300”

 Treść obwieszczenia - POBIERZ PLIK PDF(0,12MB)

Dodane 2014-07-18 08:59:00 przez Przemysław Nowakowski

 2014-07-16

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Polkowicach informuje, że:

  • Wszystkie karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do 30 listopada 2014 r.
  • Od 1 lipca 2014 r. karty parkingowe dla osób uprawnionych będą wydawane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice na podstawie orzeczeń wydanych
    po 1 lipca 2014 r. wraz ze wskazaniem o spełnianiu przesłanek do uzyskania karty parkingowej,
  • Na podstawie dotychczasowych przepisów od 1 lipca 2014 r. nową kartę parkingową będą mogły otrzymać osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadające ważne orzeczenie wydane przez powiatowy/wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i mające przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O,  05-R, 10-N wraz ze wskazaniem o spełnianiu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej,

Więcej informacji pod numerami telefonu: 76 7299238 i 76 7299236 lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Polkowicach w Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
pokój 20.

  Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,03MB)

Dodane 2014-07-16 13:45:31 przez Rafał Jedlecki
Modyfikowane 2014-07-17 12:13:13 przez Przemysław Nowakowski

 2014-07-11

BURMISTRZ POLKOWIC OGŁASZA
VI Edycję Konkursu Plastyczno - Fotograficznego
„Sposób na energię odnawialną”

Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Polkowice od dzieci szkolnych do osób dorosłych  i jest kontynuacją konkursu fotograficznego „Energia odnawialna w obiektywie”.

Celem konkursu jest promocja wykorzystywania  odnawialnych źródeł energii.  Przedmiotem  konkursu  są prace fotograficzne w formie zdjęć lub prace plastyczne przedstawiające  praktyczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (np. biomasy, wody, wiatru, słońca lub energii wnętrza Ziemi) oraz pokazujące technologie przyjazne środowisku - ich sposób działania oraz wpływ na     przyrodę.

Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem i wypełnienie oświadczenia – formularza rejestracyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu, 

 Regulamin - POBIERZ PLIK PDF(4,48MB)

  Formularz rejestracyjny - POBIERZ PLIK DOC(0,02MB)

Zgłoszenia do konkursu, czyli przesłanie, złożenie zdjęć formie elektronicznej lub  złożenie prac plastycznych oraz wypełnionego oświadczenia –  formularza rejestracyjnego w wersji papierowej będą przyjmowane  w Sekretariacie Konkursu Wydział Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich Urzędu  Gminy w  Polkowicach,  Rynek  6, pokój  24  do  dnia 30 września 2014 r. do godziny  15.30.

W konkursie przewidziano cenne nagrody rzeczowe.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich Urzędu Gminy Polkowice pod nr tel. 76/ 749-60-01

Dodane 2014-07-11 10:30:52 przez Przemysław Nowakowski
Modyfikowane 2014-07-11 10:31:08 przez Przemysław Nowakowski

 2014-07-10

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 21 ust 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach (Dz.U.2011.12.59 j.t. z poźn. zm.)  w imieniu Burmistrza Polkowic informuję właścicieli lasów położonych  na terenie miasta Polkowice oraz wsi Jędrzychów, Sucha Górna, Sobin, Tarnówek, Kaźmierzów , że dnia 21 lipca 2014 r. w Urzędzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 6 pok. 27 wyłożony zostanie na okres 60 dni projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu nie będącego własnością Skarbu Państwa.

Wyłożony dokument będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu tj. do dnia 20 sierpnia 2014 r. zainteresowani właściciele lasów mogą składać wnioski i zastrzeżenia do Starosty Polkowickiego, ul. Św. Sebastiana 1, Polkowice. Starosta Polkowicki wyda decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Dodane 2014-07-10 13:25:23 przez Przemysław Nowakowski

 2014-07-08

UWAGA MIESZKAŃCY
Burmistrz Polkowic informuje, że przystąpiono do prac nad utworzeniem listy mieszkaniowej na 2014 r. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do składania wniosków mieszkaniowych
(druki do pobrania w Urzędzie Gminy Polkowice ul. Rynek 19, pok. 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http:bip.ug.polkowice.pl).

Lista do przydziału mieszkań czynszowych utworzona będzie spośród osób, które złożą wnioski i dokonają aktualizacji / weryfikacji danych określonych w harmonogramie. Tryb
i harmonogram prac nad tworzeniem listy do przydziału mieszkań czynszowych precyzuje Zarządzenie Nr 2258/14 Burmistrza Polkowic z dnia 4 lipca 2014 r.

Harmonogram i tryb prac nad utworzeniem listy do przydziału mieszkań czynszowych,
w tym na zasadach TBS w Gminie Polkowice, do realizacji w 2014 r. i w latach następnych.

  Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,04MB)

 

Dodane 2014-07-08 14:41:43 przez Przemysław Nowakowski
Modyfikowane 2014-07-15 12:58:03 przez Rafał Jedlecki

 2014-07-07

Konkurs „Twoja ulubiona opowieść biblijna”

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

Zwycięzcy konkursu otrzymają tablety, a ich prace zostaną opublikowane w wyjątkowym kalendarzu na rok 2015. Dochód ze sprzedaży publikacji zostanie przekazany na realizację prorodzinnych inicjatyw społecznych.

Aby wziąć udział w artystycznych zmaganiach, należy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą ulubioną scenę ze Starego lub Nowego Testamentu.

Prace konkursowe – wykonane dowolną techniką – na arkuszu papieru w formacie A-4, w orientacji poziomej, należy przesyłać do 15 sierpnia 2014 r. na adres Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Senatorska 14, 42-400 Zawiercie lub dostarczyć osobiście w dni robocze w godz. 7.00-15.00 pod wskazany adres. Do każdej pracy należy dołączyć: formularz zgłoszeniowy i oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika konkursu.

W tym roku patronat honorowy nad konkursem objął Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze i Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej - Królowej Polski.

Partnerami akcji są: Klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie i Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin; Katolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej
i Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skarżyckiej w Zawierciu, Sanktuarium Matki Bożej Szczyrkowskiej w Szczyrku. Organizator przy realizacji konkursu współpracuje również ze Stowarzyszeniem Zbója Szczyrka.

Patronat medialny nad konkursem objęli: Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Radio eM oraz Katolickie Radio FIAT.

Więcej informacji o konkursie (w tym regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe) dostępnych jest na stronie internetowej www.crl.org.pl lub u osoby koordynującej: Aleksandra Kubas-Chojna, tel. 535 080 573, e-mail: kubas@crl.org.pl.

Dodane 2014-07-07 14:17:59 przez Przemysław Nowakowski

 2014-06-25

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

 Informuję, że w roku szkolnym 2014/2015 Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach kontynuacji Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń” pragnie wspierać niepełnosprawnych uczniów z terenu całego Dolnego Śląska poprzez przyznanie jednorazowych stypendiów Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

W związku z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego został przedłużony termin naboru wniosków na stypendia do dnia 31 lipca 2014 r.

Więcej informacji 

Dodane 2014-06-25 14:18:54 przez Przemysław Nowakowski
Modyfikowane 2014-06-25 14:19:19 przez Przemysław Nowakowski

 2014-06-23

Od wczoraj Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach przyjmowane są wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Do otrzymania Karty uprawnione są rodziny wielodzietne.

Szczegółowe informacje wraz z wnioskami są dostępne na stronie www.ops.polkowice.pl

Wniosek można złożyć w ul. Lipowa 2 , pokój nr 6 ( parter).
Informacji udziela pracownik Ośrodka pod numerem tel.: 76 724-67-01.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Od 16 czerwca każda rodzina z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu może w swojej gminie złożyć wniosek o wydanie karty. Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Pełną listę będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl.

Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Wniosek o wydanie karty do pobrania tutaj.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o godzinach urzędowania w których można będzie składać wnioski Karta Dużej Rodziny.

Poniedziałek 10.00-14.00
Wtorek 10.00-16.00
Środa 10.00-14.00
Czwartek 10.00-14.00
Piątek 10.00-14.00

Pokój nr.6
Osoba do kontaktu Dorota Jastrzębska 

 

Dodane 2014-06-23 14:50:02 przez Przemysław Nowakowski

 2014-05-15

OGŁOSZENIE

w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenu górniczego, na działkach nr 178/1, 124 i 125

w obrębie Trzebcz w gminie Polkowice 

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,10MB) 

Dodane 2014-05-14 08:19:55 przez Przemysław Nowakowski

 2014-05-15

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu górniczego, na działkach nr 178/1, 124 i 125
w obrębie Trzebcz
w gminie Polkowice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Polkowicach Uchwały Nr XXVIII/332/13 z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego, na działkach nr 178/1, 124 i 125 w obrębie Trzebcz w gminie Polkowice.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice w terminie do dnia 06.06.2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Polkowic
Wiesław Wabik

Dodane 2014-05-14 08:17:47 przez Przemysław Nowakowski
Modyfikowane 2014-05-14 09:24:08 przez Przemysław Nowakowski

 2014-05-14

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POLKOWIC
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
oraz możliwości zapoznania się z jego treścią. 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu uchwałą Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XXXVI/418/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice.

Burmistrz Polkowic
Wiesław Wabik

Dodane 2014-05-14 08:16:41 przez Przemysław Nowakowski

 2014-04-04

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 25 lutego 2014 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 45 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim

  Treść obwieszczenia - POBIERZ PLIK PDF(3,74MB)

Dodane 2014-04-04 14:22:46 przez Przemysław Nowakowski

Ogłoszenia i informacje archiwalne

 

Ankieta - badanie satysfakcji interesanta

Ankieta jest anonimowa a zebrane dzięki niej informacje bardzo pomogą nam w określeniu rzeczywistego stanu i kierunków działań w zakresie poprawy jakości obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Polkowice.

 Wypełnij ankietę

 

Informujemy, że gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Polkowice. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu polkowickiego.

Znajdą tu Państwo informacje w zakresie:

  • organów władzy: organizacja, osoby sprawujące w nich funkcje, ich kompetencje,

  • prawa miejscowego: uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza,

  • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych,

  • finansów i mienia,

  • zasad funkcjonowania - w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

BIP gminy Polkowice jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzoną przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.

Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP gminy Polkowice można uzyskać w Urzędzie Gminy Polkowice na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upubliczniane, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej - zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej gminy Polkowice zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres naszej redakcji.Dodano 2004-03-11 12:10:43 przez Przemysław Nowakowski
Modyfikowane 2013-12-04 08:23:02 przez Przemysław Nowakowski

 


PLIKI PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice