Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Strona Główna
 2017-04-26

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mający stałe zameldowanie na terenie gminy Polkowice, zbliża się termin składania wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce. Zgodnie z § 6 ust. 5 pkt 1 uchwały Nr XXXII/385/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania stypendiów za wyniki w nauce, wnioski należy składać do końca tygodnia następującego po tygodniu, którym nastąpiło zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i w obecnym roku termin ten upływa 05.05.2017 r.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.bip.ug.polkowice.pl w zakładce Oświata – stypendia za wyniki w nauce lub w Wydziale Oświaty i Kultury ul. Rynek 2, pok. 6, tel. 76 724-67-87 lub 76 847-41-41.

Opublikował: 2017-04-26 12:57:26 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Dorota Trzmielewska - Dyrektor Wydziału Oświaty i Kultury

 2017-04-07

Od 18 kwietnia 2017 r.
rozpocznie się nabór do klas I w szkołach podstawowych 
na rok szkolny 2017/2018

 

 Informacje dla rodziców - POBIERZ PLIK PDF(1,96MB)

Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/281/17 z dnia 28 marca 2017
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Treść uchwały - plik PDF (0.34MB)

Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/282/17 z dnia 28 marca 2017
w sprawie kryteriów rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami publicznych szkół podstawowych
Treść uchwały - plik PDF (0.1MB)

 

Opublikował: 2017-04-07 13:08:38 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Dorota Trzmielewska - Dyrektor Wydziału Oświaty i Kultury

 2017-04-07

Od 18 kwietnia 2017 r.
rozpocznie się nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018

 Informacje dla rodziców - POBIERZ PLIK PDF(3,20MB)

 Terminy rekrutacji do przedszkoli i punktów przedszkolnych - POBIERZ PLIK PDF(0,12MB)

Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/283/17 z dnia 28 marca 2017
w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice
Treść uchwały - plik PDF (0.1MB)

 Zasady rekrutacji do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Polkowice na rok szkolny 2017/2018 - POBIERZ PLIK PDF(0,14MB)

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego - wyciąg z ustawy - POBIERZ PLIK PDF(0,12MB)

 Miejsce zamieszkania kandydata - POBIERZ PLIK PDF(0,09MB)

Opublikował: 2017-04-07 11:23:15 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Dorota Trzmielewska - Dyrektor Wydziału Oświaty i Kultury
Aktualizował: 2017-04-13 15:01:14 - Przemysław Nowakowski

 2017-03-24

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii do mieszkańców Polkowic w związku z wścieklizną

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,34MB)

Opublikował: 2017-03-24 11:53:47 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Małgorzata Kalus-Chiżyńska - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich

 2017-02-08

Informacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu odnośnie wycinki drzew

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF(0,33MB)

Opublikował: 2017-02-08 11:34:45 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Joanna Mazur - referent ds. gospodarki komunalnej

 2017-01-19

Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o dopłatę do materiału siewnego

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF(0,25MB)

Opublikował: 2017-01-19 13:35:13 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Małgorzata Kalus-Chiżyńska - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich

Ogłoszenia i informacje archiwalne

 

Ankieta - badanie satysfakcji interesanta

Ankieta jest anonimowa a zebrane dzięki niej informacje bardzo pomogą nam w określeniu rzeczywistego stanu i kierunków działań w zakresie poprawy jakości obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Polkowice.

 Wypełnij ankietę

 

Informujemy, że gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Polkowice. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu polkowickiego.

Znajdą tu Państwo informacje w zakresie:

  • organów władzy: organizacja, osoby sprawujące w nich funkcje, ich kompetencje,

  • prawa miejscowego: uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza,

  • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych,

  • finansów i mienia,

  • zasad funkcjonowania - w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

BIP gminy Polkowice jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzoną przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.

Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP gminy Polkowice można uzyskać w Urzędzie Gminy Polkowice na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upubliczniane, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej - zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej gminy Polkowice zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres naszej redakcji.Opublikował: 2004-03-11 12:10:43 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2015-08-26 08:57:13 - Paweł Greń

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice