Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Zamówienia Publiczne

 Za treść merytoryczną ogłoszeń o przetargach odpowiada
Anna Romańska, tel. 076 84-74-126

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych

Artur Stępień - 076 84-74-159

Anna Nowak - 076 84-74-121

Anna Begier - 076 84-74-121


 Pokaż przetargi    

  USŁUGI2017-03-24 15:20:33

Interwencyjne utrzymanie terenów zielonych, nieobjętych stałym utrzymaniem


Ogłoszenie dodane 2017-03-24 15:20:33 przez Anna Nowak2017-03-23 13:08:23

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie na rzecz Gminy Polkowice prawa do wykonania robót budowlanych dla potrzeb budowy oświetlenia terenu przy ul. Ociosowej (dz. nr 315/131, 315/43) oraz boiska sportowego w Tarnówku (dz. nr 298)”


Ogłoszenie dodane 2017-03-23 13:08:23 przez Anna Begier2017-03-22 09:16:03

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY:

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Spokojnej w Polkowicach


Ogłoszenie dodane 2017-03-22 09:16:03 przez Artur Stępień2017-03-16 13:27:42

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskania na rzecz Gminy Polkowice prawa do wykonania robót budowlanych dla potrzeb budowy i przebudowy oświetlenia dróg gminnych i terenu na obszarach wiejskich

 

  ZMIANA TREŚCI SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,72MB)


Ogłoszenie dodane 2017-03-16 13:27:42 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-03-24 11:34:41 przez Anna Nowak2017-03-16 12:54:32

Sporządzanie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości związanych z ich podziałami w celu ustalenia opłaty adiacenckiej”


Ogłoszenie dodane 2017-03-16 12:54:32 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2017-03-24 11:28:39 przez Anna Begier2017-03-13 13:19:46

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Górników w Polkowicach


Ogłoszenie dodane 2017-03-13 13:19:46 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-03-22 12:08:25 przez Anna Nowak2017-03-02 10:23:47

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania ulic Dąbrowskiego – Legnicka - Mała wraz z przebudową ulicy Legnickiej


Ogłoszenie dodane 2017-03-02 10:23:47 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-03-23 09:42:32 przez Artur Stępień2017-02-24 08:02:45

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Spokojnej w Polkowicach


Ogłoszenie dodane 2017-02-24 08:02:45 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-03-08 08:13:50 przez Artur Stępień2017-02-22 11:17:54

Utrzymanie terenów miejskich w podziale na 8 sektorów

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 t.j. z późn. zm.), przedłuża termin składania ofert do dnia 12.04.2017 r. do godz. 12.00.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2017 r. o godz. 12.30.

 Zmianie ulega także termin wniesienia wadium  - do dnia 12.04.2017 r. do godz. 12.00

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - 2  - POBIERZ PLIK PDF(1,60MB)

  Odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(1,14MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF(0,11MB)

  ZMIANA SIWZ - POBIERZ PLIK ZIP(0,59MB)


Ogłoszenie dodane 2017-02-22 11:17:54 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-03-27 12:24:52 przez Artur Stępień2017-02-08 12:24:15

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskania na rzecz Gminy Polkowice prawa do wykonania robót budowlanych dla potrzeb budowy oświetlenia dróg powiatowych w miejscowościach: Guzice, Kaźmierzów, Nowa Wieś Lubińska, Tarnówek


Ogłoszenie dodane 2017-02-08 12:24:15 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-03-16 13:48:18 przez Anna Nowak2017-02-04 11:00:47

Promocja gminy Polkowice poprzez sport w ramach rozgrywek ekstraklasy koszykówki kobiet w roku 2017


Ogłoszenie dodane 2017-02-04 11:00:47 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-03-16 13:18:54 przez Artur Stępień2017-01-31 13:45:05

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego powierzenia wykonania zadania na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego


Ogłoszenie dodane 2017-01-31 13:45:05 przez Przemysław Nowakowski
Ogłoszenie modyfikowane 2017-01-31 13:47:29 przez Przemysław Nowakowski  ROBOTY BUDOWLANE2017-03-20 12:52:34

„Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach” w ramach zadania budżetowego pn. „Program poszanowania energii”, w trzech częściach


Ogłoszenie dodane 2017-03-20 12:52:34 przez Artur Stępień2017-03-17 13:14:09

„Wymiana drzwi zewnętrznych na zasobach PTBS Sp. z o.o. w miejscowości Polkowice oraz Tarnówek”

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 05.04.2017 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2017 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

 Zmianie ulega także termin wniesienia wadium  - do dnia 05.04.2017 r. do godz. 11.00

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,50MB)

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,59MB)


Ogłoszenie dodane 2017-03-17 13:14:09 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2017-03-27 14:59:16 przez Anna Begier2017-03-13 12:39:50

„Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach” w ramach zadania budżetowego pn. „Program poszanowania energii”, w pięciu częściach

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 29.03.2017 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2017 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,51MB)

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,56MB)

 


Ogłoszenie dodane 2017-03-13 12:39:50 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2017-03-22 11:55:11 przez Anna Begier2017-02-27 13:41:03

„Wymiana drzwi zewnętrznych na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach – osiedle Sienkiewicza” w ramach zadania budżetowego pn. „Program poszanowania energii”

 

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie  - POBIERZ PLIK PDF(0,19MB)


Ogłoszenie dodane 2017-02-27 13:41:03 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-03-24 08:36:00 przez Artur Stępień2017-02-22 14:13:49

„Budowa oświetlenia dróg w Jędrzychowie" w ramach zadania pn. „Przebudowa oświetlenia na terenie gminy"


Ogłoszenie dodane 2017-02-22 14:13:49 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-03-09 11:54:53 przez Anna Nowak2017-02-20 14:49:18

„Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku wzdłuż ulicy 3-go Maja na odcinku pomiędzy ul 11-go Lutego a ul. Przemysłową” w ramach projektu pn. „Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice", który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


Ogłoszenie dodane 2017-02-20 14:49:18 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2017-03-24 09:14:40 przez Anna Begier2017-01-20 08:38:28

Budowa socjalnego budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego w Polkowicach

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 24.02.2017 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium - do dnia 24.02.2017 r. do godz. 10.00.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 15.02.2017 - POBIERZ PLIK PDF(0,46MB)

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie - 15.02.2017 - POBIERZ PLIK PDF(3,63MB)

  Skorygowana i uzupełniona dokumentacja - 15.02.2017 - POBIERZ PLIK ZIP(8,29MB)


Ogłoszenie dodane 2017-01-20 08:38:28 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-02-24 13:15:30 przez Anna Begier

PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice