Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Zamówienia Publiczne

 Za treść merytoryczną ogłoszeń o przetargach odpowiada
Anna Romańska, tel. 076 84-74-126

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych

Artur Stępień - 076 84-74-159

Anna Nowak - 076 84-74-121

Anna Begier - 076 84-74-121


 Pokaż przetargi    

  USŁUGI2016-07-27 10:39:17

Utrzymanie wiejskich terenów zielonych Gminy Polkowice w podziale na trzy sektory


Ogłoszenie dodane 2016-07-27 10:39:17 przez Anna Begier2016-07-26 15:42:55

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie Polkowic, część 1 w ramach zadania budżetowego Budowa sieci światłowodowej


Ogłoszenie dodane 2016-07-26 15:42:55 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2016-08-01 13:16:21 przez Anna Begier2016-07-19 10:09:49

Promocja gminy Polkowice poprzez sport w ramach rozgrywek ekstraklasy koszykówki kobiet w roku 2016


Ogłoszenie dodane 2016-07-19 10:09:49 przez Artur Stępień2016-07-19 10:02:17

Promocja gminy Polkowice poprzez sport w dyscyplinie kolarstwo szosowe mężczyzn


Ogłoszenie dodane 2016-07-19 10:02:17 przez Artur Stępień  ROBOTY BUDOWLANE2016-08-23 12:19:11

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki:

„Dostosowanie budynków przedszkoli nr 2,3,4,5 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego” w ramach zadania: „System oddymiania obiektów oświatowych” w zakresie części IV tj. Dostosowanie budynku przedszkola nr 5 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego – roboty uzupełniające nr 1 do umowy 499/06/16 z dnia 29.06.2016 r.


Ogłoszenie dodane 2016-08-23 12:19:11 przez Artur Stępień2016-08-23 12:08:49

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki:

„Dostosowanie budynków przedszkoli nr 2,3,4,5 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego” w ramach zadania: „System oddymiania obiektów oświatowych” w zakresie części III tj. Dostosowanie budynku przedszkola nr 4 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego – roboty uzupełniające nr 1 do umowy 498/06/16 z dnia 28.06.2016 r.


Ogłoszenie dodane 2016-08-23 12:08:49 przez Artur Stępień2016-08-23 11:55:31

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki:

„Dostosowanie budynków przedszkoli nr 2,3,4,5 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego” w ramach zadania: „System oddymiania obiektów oświatowych” w zakresie części II tj. Dostosowanie budynku przedszkola nr 3 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego – roboty uzupełniające nr 1 do umowy 497/06/16 z dnia 28.06.2016 r.


Ogłoszenie dodane 2016-08-23 11:55:31 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2016-08-23 11:56:00 przez Artur Stępień2016-08-23 11:39:13

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki:

„Dostosowanie budynków przedszkoli nr 2,3,4,5 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego” w ramach zadania: „System oddymiania obiektów oświatowych” w zakresie części I tj. Dostosowanie budynku przedszkola nr 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego – roboty uzupełniające nr 1 do umowy 496/06/16 z dnia 28.06.2016 r.


Ogłoszenie dodane 2016-08-23 11:39:13 przez Artur Stępień2016-07-27 14:46:56

„Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach – osiedle Hubala w Polkowicach” w ramach zadania budżetowego pn. „Program poszanowania energii”


Ogłoszenie dodane 2016-07-27 14:46:56 przez Anna Begier2016-07-27 14:42:59

Budowa ulicy MAKOWEJ, STOKROTKOWEJ, JANA PAWŁA II wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz siecią oświetlenia drogowego w m. Polkowice – ETAP 1 i 2: ULICA MAKOWA + SKRZYŻOWANIE (ul. Jana Pawła II/Śliwkowa/Rumiankowa)


Ogłoszenie dodane 2016-07-27 14:42:59 przez Anna Nowak2016-07-27 11:06:10

Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 42, 45-46 w Polkowicach w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii

 

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie - POBIERZ PLIK PDF(0,66MB)


Ogłoszenie dodane 2016-07-27 11:06:10 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2016-08-05 13:08:04 przez Anna Nowak2016-07-26 07:38:44

„Budowa rowerowego placu zabaw w Polkowicach” w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa rowerowego placu zabaw”

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP, przedłuża termin składania ofert do dnia 17.08.2016 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2016 r. o godz. 12.30.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium  - do dnia 17.08.2016 r. do godz. 12.00.

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie 2  - POBIERZ PLIK PDF(0,76MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF(0,48MB)

 

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie - POBIERZ PLIK PDF(0,72MB)


Ogłoszenie dodane 2016-07-26 07:38:44 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2016-08-09 08:39:59 przez Artur Stępień2016-07-26 07:31:22

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z drogą powiatową nr 1125D i projektowaną drogą gminną w Polkowicach” w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE – połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej”


Ogłoszenie dodane 2016-07-26 07:31:22 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2016-08-11 11:57:28 przez Artur Stępień2016-07-26 07:19:26

„Budowa skrzyżowania drogi gminnej i powiatowej nr 1124D” w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE – połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej”


Ogłoszenie dodane 2016-07-26 07:19:26 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2016-08-11 11:53:12 przez Artur Stępień2016-07-11 10:58:46

Oznakowanie poziome dróg gminnych i wewnętrznych oraz drogi wojewódzkiej nr 331 na terenie miasta i gminy Polkowice


Ogłoszenie dodane 2016-07-11 10:58:46 przez Anna Romańska2016-07-08 08:43:16

Rozbudowa części zachodniej kwartału A cmentarza gminnego w Polkowicach w ramach zadania: Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach


Ogłoszenie dodane 2016-07-08 08:43:16 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2016-08-09 10:53:13 przez Anna Nowak2016-07-04 10:12:42

Budowa rowerowego placu zabaw w Polkowicach w ramach zadania budżetowego pn. Budowa rowerowego placu zabaw.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP, przedłuża termin składania ofert do dnia 22.07.2016 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2016 r. o godz. 12.30.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium  - do dnia 22.07.2016 r. do godz. 12.00.

 

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,81MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,46MB)


Ogłoszenie dodane 2016-07-04 10:12:42 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2016-07-25 09:45:16 przez Artur Stępień

PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice