Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Zamówienia Publiczne

 Za treść merytoryczną ogłoszeń o przetargach odpowiada
Anna Romańska, tel. 076 84-74-126

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych

Artur Stępień - 076 84-74-159

Anna Nowak - 076 84-74-121

Anna Begier - 076 84-74-121


 Pokaż przetargi    

  USŁUGI2016-07-27 10:39:17

Utrzymanie wiejskich terenów zielonych Gminy Polkowice w podziale na trzy sektory


Ogłoszenie dodane 2016-07-27 10:39:17 przez Anna Begier2016-07-26 15:42:55

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie Polkowic, część 1 w ramach zadania budżetowego Budowa sieci światłowodowej


Ogłoszenie dodane 2016-07-26 15:42:55 przez Anna Begier2016-07-19 10:09:49

Promocja gminy Polkowice poprzez sport w ramach rozgrywek ekstraklasy koszykówki kobiet w roku 2016


Ogłoszenie dodane 2016-07-19 10:09:49 przez Artur Stępień2016-07-19 10:02:17

Promocja gminy Polkowice poprzez sport w dyscyplinie kolarstwo szosowe mężczyzn


Ogłoszenie dodane 2016-07-19 10:02:17 przez Artur Stępień  ROBOTY BUDOWLANE2016-07-27 11:06:10

Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 42, 45-46 w Polkowicach w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii


Ogłoszenie dodane 2016-07-27 11:06:10 przez Anna Nowak2016-07-26 07:38:44

„Budowa rowerowego placu zabaw w Polkowicach” w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa rowerowego placu zabaw”


Ogłoszenie dodane 2016-07-26 07:38:44 przez Artur Stępień2016-07-26 07:31:22

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z drogą powiatową nr 1125D i projektowaną drogą gminną w Polkowicach” w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE – połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej”


Ogłoszenie dodane 2016-07-26 07:31:22 przez Artur Stępień2016-07-26 07:19:26

„Budowa skrzyżowania drogi gminnej i powiatowej nr 1124D” w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE – połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej”


Ogłoszenie dodane 2016-07-26 07:19:26 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2016-07-26 07:31:37 przez Artur Stępień2016-07-22 09:40:12

Wymiana drzwi zewnętrznych na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach – zadanie nr 1 w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii


Ogłoszenie dodane 2016-07-22 09:40:12 przez Anna Begier2016-07-11 10:58:46

Oznakowanie poziome dróg gminnych i wewnętrznych oraz drogi wojewódzkiej nr 331 na terenie miasta i gminy Polkowice


Ogłoszenie dodane 2016-07-11 10:58:46 przez Anna Romańska2016-07-08 08:43:16

Rozbudowa części zachodniej kwartału A cmentarza gminnego w Polkowicach w ramach zadania: Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach


Ogłoszenie dodane 2016-07-08 08:43:16 przez Anna Nowak2016-07-04 10:12:42

Budowa rowerowego placu zabaw w Polkowicach w ramach zadania budżetowego pn. Budowa rowerowego placu zabaw.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP, przedłuża termin składania ofert do dnia 22.07.2016 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2016 r. o godz. 12.30.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium  - do dnia 22.07.2016 r. do godz. 12.00.

 

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,81MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,46MB)


Ogłoszenie dodane 2016-07-04 10:12:42 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2016-07-25 09:45:16 przez Artur Stępień2016-06-29 08:39:05

Wymiana stolarki okiennej na zasobach PTBS Sp. z o.o. w Polkowicach w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii


Ogłoszenie dodane 2016-06-29 08:39:05 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2016-07-22 13:08:34 przez Anna Begier2016-06-28 13:34:33

Budowa ulicy RUMIANKOWEJ, ŚLIWKOWEJ, OWOCOWEJ, POMARAŃCZOWEJ wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidującej sieci elektroenergetycznej w m. Polkowice – 6 ETAPÓW

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP, przedłuża termin składania ofert do dnia 15.07.2016 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2016 r. o godz. 12.30.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium  - do dnia 15.07.2016 r. do godz. 12.00.

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SIWZ 2  - POBIERZ PLIK PDF(0,10MB)

  Warunki TAURON i Projekt Umowy  - POBIERZ PLIK PDF(7,99MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2  - POBIERZ PLIK PDF(0,14MB)

 

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SIWZ  - POBIERZ PLIK PDF(0,95MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  - POBIERZ PLIK PDF(0,30MB)


Ogłoszenie dodane 2016-06-28 13:34:33 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2016-07-06 13:37:26 przez Artur Stępień2016-06-23 10:22:14

Przebudowa oświetlenia sal sportowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Polkowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa oświetlenia i wentylacji Hali Sportowej przy SP2

 

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie - POBIERZ PLIK PDF(0,73MB)


Ogłoszenie dodane 2016-06-23 10:22:14 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2016-07-14 12:42:16 przez Artur Stępień2016-06-10 11:20:21

Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach – osiedle Gwarków w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii

 

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie - POBIERZ PLIK PDF(0,58MB)

 

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie II - POBIERZ PLIK PDF(0,58MB)


Ogłoszenie dodane 2016-06-10 11:20:21 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2016-07-14 12:09:24 przez Anna Romańska2016-06-02 14:06:55

Remont dachu oraz wzmocnienie stropu i ścian pomieszczenia magazynowego budynku Ratusza Miejskiego w Polkowicach

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 21.06.2016 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2016 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium - do dnia 21.06.2016 r. do godz. 10.00.

  Odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(1,79MB)

  Ogłoszenie o zmanie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(1,26MB)Ogłoszenie dodane 2016-06-02 14:06:55 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2016-07-08 11:56:04 przez Anna Nowak

PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice